top of page
Core essentials שיעורי

Core essentials שיעורי

יציבה


יציבה היא תוצר של מאבק בין כח הכובד לבין הנטייה של היצור האנושי להזדקף!

יציבה הינה תוצאה של הסתגלות ספציפית לדרישות פונקציונאליות.

היציבות הפנימית תלויה במערך שרירי הליבה core.


שיווי משקל


שיווי משקל היא היכולת לשמור על יציבות הגוף בתנועה ובמצב סטטי כנגד כוח הכובד.

שרירי ליבה

שרירי הליבה הינם השרירים שתומכים בעמוד השידרה ומייצבים את הגוף:

  • זוקפי הגב העמוקים Multifidus

  • שריר הרחב הבטני והאלכסונים Transverse Abd. + Internal oblique

  • שרירי קרקעית האגן והסרעפת


שרירי הליבה משפיעים על איזון לחצים הפועלים על עמוד השדרה, ועל הלחץ התוך בטני, מקשרים בין פלג הגוף התחתון לעליון, אחראים ליציבות הגוף, ושומרים על איברי הבטן והאגן. שרירים אלו פועלים בכיוונים שונים, מקדמים את הגוף ומכינים אותו לתנועה יעילה ואופטימלית. מערך השרירים ופועלים בצורה הרמונית כדי לייצב את הגו כראוי לעומסים הצפויים להתרחש ואוטומטית מתגייסים לשינוי בתנאים.

התזמון ורצף הפעולה של שרירי הליבה הם מרכיבים מרכזיים בתפקוד אופטימלי. תזמון העבודה של שרירי הליבה העמוקים יכול להיות מופר על ידי כאב, או אפילו מפחד מכאב. אם שרירי הליבה העמוקים אינם מבצעים את עבודתם כראוי, השרירים השטחיים צפויים לעבור לפעולת יתר- השריר הישר בטני ושרירי הגב הארוכים. לשרירים השטחיים חסרה היכולת לבקר ולשלוט בגו, דבר המוביל לכאב ותפקוד לקוי.

bottom of page