top of page

הזמנת טיפולים

 • פגישה טיפולית


  שעה 30 דקות

 • כולל אבחון ובניית תוכנית טיפול


  שעה 30 דקות

  400 שקלים חדשים

 • שעה 15 דקות

  300 שקלים חדשים
 • בניית תיק מטופל/ת - ריכוז חומרים רפואיים, בדיקת המטופל/ת פיזיולוגית


  שעה

  250 שקלים חדשים
 • טיפול לשיפור הזרימה וסילוק רעלים


  45 דקות

  250 שקלים חדשים
 • תנועה. בריאות. איכות חיים


  הסתיים

  200 שקלים חדשים
bottom of page